รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

Go down

รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

ตั้งหัวข้อ  O.H.Chaon on Sat Feb 12, 2011 12:49 am

เครดิต - ที่นี่

A-C

Ahui Nan ห้วยหลำ

Bao Long เปาหลง
Bao Su เปาเชา
Bao Xin เปาสิ้น
Bao Zhong เปาต๋ง
Bei Yan ปีเอี๋ยน
Bi Gui ปิดห้วน
Bian Hong เปียนฮอง
Bian Xi เปี๋ยนฮี
Bo Shou ไป่โซ่ว
Bu Chan ปู้ฉัน
Bu Zhi โปจิด(เปาจิด)

Cai He ชัวโฮ
Cai Hun ชัวหุน
Cai Lin ชัวหลิม
Cai Mao ชัวมอ
Cai Xun ชัวหุน
Cai Yang ซัวหยง
Cai Yong ซัวหยง
Cai Yu ซุยฮู
Cai Zhong ชัวต๋ง
Cao Cao โจโฉ
Cao Amin โจอันบิ๋น
Cao Ang โจงั่ง
Cao Bao โจป้า
Cao Chun โจซุน
Cao De โจเต๊ก
Cao Fang โจฮอง
Cao Hong โจหอง
Cao Huang โจฮวน
Cao Jia เทาเจียด
Cao Ju โจกี๋
Cao Lin โจหลิน
Cao Mao โจมอ
Cao Pi โจผี
Cao Ren โจหยิน
Cao Rui โจยอย
Cao Shuang โจซอง
Cao Song โจโก๋
Cao Xi โจอี้
Cao Xing โจเส็ง
Cai Xiong โจหิม
Cao Xiu โจฮิว
Cao Xun โจหุ้น
Cao Yan โจง่าน
Cao Yong โจเอ๋ง
Cao Yu โจฮู
Cao Zhang โจเจียง
Cao Zhen โจจิ๋น
Cao Zhi โจสิด
Cao Zun โจจุ้น
Ce Xian(The Khan) โจเอียนอ๋อง
Cen Bi เงียมเพ็ก
Cen Hun งิมหุน
Cen Wei งิมอุ๋ย
Cen Zhi ห้วนหง
Chang Diao เซียงเตียว
Chang Qi เชียงกี่
Chang Xi เซียงหู
Cheli Ji เตียดลิเกียด
Che Zhou กีเหมา
Chen Dan ตันต๋ำ
Chen Deng ตันเต๋ง
Chen Fan ตันผวน
Chen Gong ตันก๋ง
Chen Gui ตันกุ๋ย
Chen Heng ตันเหง
Chen Ji ตันกี๋
Chen Jiao ตันเกียว
Chen Jiu ตันจิ๋ว
Chen Jun ตันจุ้น
Chen Lan ตันหลัน
Chen Lin ตันหลิม
Chen Qian ตังเขียน
Chen Qun ตันกุ๋น
Chen Sheng ตันเสง
Chen Shi ตันเซ็ก(ตันซื่อ)
Chen Sun ตันสูน
Chen Tai ต้านท่าย
Chen Wu ตันบู
Chen Xiang ตันเสียง
Chen Ying ตันเอ๋ง
Chen Yuan เฉินหยวน
Chen Zhao เฉินเจ้า
Chen Zhen ตันจิ๋น
Cheng Bing เทียเป๋ง
Cheng Deshu เทียตก
Cheng He เสงโห
Cheng Ji เซงเจ
Cheng Jin เทียกี
Cheng Kuang เชียกง
Cheng Lian เซ้งเหลียม
Cheng Pu เทียเภา
Cheng Wu เทียบู
Cheng Yi เซ่งหงี
Cheng Yin เทงหงิน
Cheng Yu เทียหยก
Cheng Yuanzhi เทียอ้วยจี
Cheng Zi เทียจู๋
Cheng Zu เซงจุย
Chi Lu คองสี
Chong Fu จงฝู่
Chong Ji ตันอิบ
Chong Shao ตงเซียว
Chou Lian ซือเหลียน
Chung Jin เตียวกี
Chunyu Dan ตุนอิตัน
Chunyu Dao อิโต
Chunyu Qiong อิเขง
Cuan Xi เทียนสิบ
Cui Liang ซุยเหลียง
Cui Lie ซุ่ยเลี่ย
Cui Yan ซุนต่ำ
Cui Yong ซุยยง
Cui Yu ซุยฮู
Cui Zhouping ซุยเป๋ง

D-H

Dai Lai ตั้วไหล
Dai Ling ไต้เหลง
Dai Yuan ไต้อ้วน
Dang Jun ตองกิ๋น
Deng Ai เตงงาย
Deng Cheng เตงเถี้ย
Deng Dun เตงตุ้น
Deng Liang เตงเลียง
Deng Long เตงหลง
Deng Mao เตงเมา
Deng Tong เตงถง
Deng Xian เตงเหียน
Deng Xiang เตงเหียน
Deng Yang เตงเหยียง
Deng Yi ตงยี่
Deng Yu เตงอี่
Deng Zhi เตงจี๋
Deng Zhong เตงต๋ง
Dian Man เตียนมวน
Dian Wei เตียนอุย
Diao Chan เตียวเสี้ยน
Ding Fei เต๋งฮุย
Ding Feng เตงฮอง
Ding Fung เตงเฟิง
Ding Guan เต๊งกวน
Ding Li เตงลี่
Ding Mi เตงปิด
Ding Xian เตงหำ
Ding Yi เตงหงี
Ding Yin เตงอี้
Ding Yuan เต๊งหงวน
Dong Cao ตังเตียว
Dong Chao ตังเฉียว
Dong Cheng ตังสิน
Dong Chong ตันต๋ง
Dong He ตั๋งโห
Dong Heng ตังเหง
Dong Huang ตั๋งหวัง
Dong Jue ตังสิ้น
Dong Min ตั๋งห้อง
Dongtu Na สุนา
Dong Xi ตังสิด
Dong Xin ตังฮี
Dong Xun ตังสิม
Dong Yun ตันอุ๋น
Dong Zhao ตังเจี๋ยว
Dong Zhuo ตั๋งโต๊ะ
Dou Wu เตาบู
Du Lu ตู้ลู่
Du Qi ตอกี้
Du Qiong เตาเขง
Du Rui ตอยอย
Du Wei โตบี
Du Xi โตสิบ
Du Yi ตอหงี
Du Yu เตาอี้
Du Yuan เตาอวน
Duan Gui ต๋วนกุย
Duan Wei ตวนอุย
Duo Si โต้สู้

E Huan งากฟัน
Ehe Shaoge โงโหเสียวกั้ว

Fa Zheng หวดเจ้ง
Fan Chou หวนเตียว
Fan Jian ฮวนเกี๋ยน
Fan Jiang ฮอมเกียง
Fan Kang ห้วนชง
Fan Neng วัวเหล็ง
Fan Pang หงิมติด
Fan Qi ฮวนกี๋
Fang Yue หองหยก
Fei Guan อุยหวน
Fei Yao ปีเอียว
Fei Yi บิฮุย
Fei Shi บิสี(อุยสี)
Feng Dan เฝิงถ่ง
Feng Li บังเล้
Feng Xi ปองสิบ
Feng Xu ฮองสี
Fu De ฮกเต็ก
Fu Gan โปหั้น
Fu Gu เปาต้าน
Fu Qian ปอเฉียม
Fu Shiren เปาสูหยิน
Fu Tong เปาเตียว
Fu Wan ฮกอ้วน
Fu Xuan ฮูสวน
Fu Ying เปาเอ๋ง

Gan Ning กำเหลง
Gao Ding โกเตง
Gao Gan โกกัน
Gao Lan โกลำ
Gao Pei โกภาย
Gao Rou โกหยิว
Gao Sheng โกเสง
Gao Shun โกซุ่น
Gao Xiang โกเสียง
Ge Ding โกเตง
Ge Yong กันหยง
Geng Ji เกงจี
Geng Wu เก๋งบู
Gong Du ก๋งเต๋า
Gong Jing สิบเกง
Gong Qi จงคี
Gong Zhi ขงจี
Gongsun Du กองซุนตู้
Gongsun Gong กองซุนก๋ง
Gongsun Huang กองซุนควั้ง
Gongsun Kang กองซุนของ
Gongsun Xiu กองซุนสิว
Gongsun Yuan กองซุนเอี๋ยน
Gongsun Yue กองซุนอวด
Gongsun Zan กองซุนจ้าน
Gou Ai กุอั๋น
Gou An กิอั๋น
Gu Li กู่ลี่
Gu Yong โกะหยง
Guan Chun กวนซุน
Guan Ding กวนเต๋ง
Guan Hai กวนไฮ
Guan Lu หมอกวนลอ
Guan Neng กวนเหล็ง
Guan Ping กวนเป๋ง
Guan Suo กวนสก
Guan Xing กวนหิน
Guan Yong ถังหยง
Guan Yi กวนเหล็ง
Guan Yu กวนอู
Guanqiu Dian บู๊ขิวเตี้ยน
Guanqiu Jian บู๊ขิวเขียม
Gui Lan อิหลำ
Gui Yuanjin กุยอ้วนจิ๋น
Guo Huai กุยห้วย (โกฉุย,กวยหวย)
Guo Jia กุยแก
Guo Sheng ก๊กเสง
Guo Si กุยกี
Guo Tu กัวเต๋า
Guo Ye กุยเอ๊ก
Guo Youzhi กุยฮิวจี๋

Han Dang ฮันต๋ง
Han Fu ฮันฮก
Han Hao ฮันโฮ
Han Heng ฮันหอง
Han Ji หันค่าย
Han Juzi ฮันจูกี๋
Han Meng ฮันเบ๋ง
Han Rong ฮันหยง
Han Song ฮันสง
Han Sui หันซุย
Han Xian หันเซียม
Han Xuan ฮันเหียน
Han Yin หันอิ้น
Han De ฮันเต๊ก
Han Qi ฮันกี๋
Han Qiong ฮันเขง
Han Xuan ฮันเหียน
Han Yao ฮันเอี๋ยว
Han Ying ฮันเอ๋ง
Han Zhen อันเจ๋ง
Han Zhong ฮั่นต๋ง
Han Zong ฮั่นจ๋ง
Hao Meng หลันเป้ง
Hao Zhao เฮกเจียว
He He โอจับ
He Jin โฮจิ๋น
He Man โฮปัน
He Meng หลันเป้ง
He Miao โฮเบี้ยว
He Ping โฮเป๋ง
He Yan โฮอั๋น
He Yi โฮงี
He Yong โหหยอง
He Zeng โฮเจ้ง
He Zhi เหอจื๋อ
Hou Cao เฮาโจ
Hou Cheng โฮเสง(เฮาเส็ง)
Hou Lan เหาลำ
Hou Xuan เฮาชวน
Hu Ban งอปั้น
Hu Cai โฮจ๋าย
Hu Chier ซกยี
Hu Fen เฮาหุน(ห่อหุน)
Hu Hua โฮหัว
Hu Ji เฮาเจ้(เปงจี๋)
Hu Juer เฮาเฉีย
Hu Lie เฮาเหลก
Hu Miao หูเหมี่ยว
Hu Yuan เฮาเกียน
Hu Zhen โฮจิ๋น
Hu Zhi เฮจิด
Hu Zhong อาวต๋ง
Hu Zong หูซง
Hu Zun โฮจุ๋น(อ้าวจุ๋น)
Hua Jiao หัวเหอ(หองหยก)
Hua Tuo หมอฮัวโต๋
Hua Xiong ฮัวหยง
Hua Xin ฮัวหิม
Hua Yong ฮั้วเอ๋ง
Huan Fan ฮวนห้อม
Huan Ji ฮวนกาย
Huan Jia หวนแก
Huan Jie หองไก่
Huan Yi ฮวนอี
Huang Chenyan ฮองเสงหงัน
Huang Chong หวนจง
Huang Gai อุยกาย
Huang Hao ฮุยโฮ
Huang Kui อุยกุ๋ย
Huang Quan อุยก๋วน(ห้องกวน)
Huang Shao อุยเซียว
Huang Wan อุยอ๋วน
Huang Zhong ฮองตง
Huang Zu หองจอ
Huangfu Kai ฮองฝูข่าย
Huangfu Li ฮองหูเฮียบ
Huangfu Song ฮองฮูสง
Huo Jun งักจุ้น
Huo Yi คว้อเก๋อ

(มีต่อ)

_________________
ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
avatar
O.H.Chaon
มังกรตงไห่

จำนวนข้อความ : 14
Join date : 08/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

ตั้งหัวข้อ  O.H.Chaon on Sat Feb 12, 2011 12:51 am

(ต่อ)

J-L

Ji Ling กิเหลง
Ji Mao เกียดเมา
Ji Mu เกียดบก
Ji Ping หมอเกียดเป๋ง
Jia Chong กาอุ้น
Jia Fan แกหวน
Jia Hua แกหัว
Jia Kui กากุ๋ย
Jia Xu กาเซี่ยง
Jian Shuo เกียนสิด
Jian Yong กันหยง
Jiang Ban เจียวปั้น
Jiang Bin เจียวปิน
Jiang Gan เจียวก้าน
Jiang Ji เจียวเจ้
Jiang Qi เจียวกี๋
Jiang Qin เจียวขิม(จิวขิม)
Jiang Shu เจียวสี
Jiang Wan เจียวอ้วน
Jiang Wei เกียงอุย
Jiang Xian เจียวเอี๋ยน
Jiang Xu เกียงขิม
Jiang Yan เจียวเอี๋ยน
Jiang Yiqu เจียวหงี
Jiao Bing เจาเปง
Jiao Bo เจียวเป๊ก
Jiao Chu เจียวเหีย
Jiao Yi เจียวอี้
Jinhua Sanjie กิมห้วน
Jin Shang กิมเซี่ยง
Jin Xiang กิมเซ๊ยง
Jin Xuan กิมสวน
Jin Yi กิมหัน
Ju Gu จองกี๋
Ju Shou ชีสิว

Kan Ze งำเต๊ก
King Kebi Neng ห่อปี่
Kong Rong ขงหยง
Kong Xiu ขงสิ้ว
Kong Yu คงหยิบ
Kong Zhou ขงมอ
Kuai Liang เกงเหลียง
Kuai Yue เกงอวด
Kui Gu อุยก้อ

Lai Min ไลบิน
Lei Bo ลุยป๊ก
Lei Tong ลุยต๋อง
Lei Xu ลุยฉี
Li Bie ลิเป๊ก
Li Deng โลหอง
Li Dian ลิเตียน
Li Du ลิปู
Li Fang ลิฮอง
Li Fu ลิฮก
Li Gu ลิจู
Li Gui ลีกุ๋ย
Li Hu ลิเฮา
Li Hui ลิอิ๋น
Li Jue ลิฉุย
Li Kan ลิขำ
Li Meng ลิบ้อง
Li Mu ลีหู
Li Peng ลิเพง
Li Qiu หลี่ฉิว
Li Qu ลิต๊ก
Li Ru ลิยู
Li Sheng หลีซิน
Li Su ลิซก
Li Teng ลิอ๋อง(ลิหลวง)
Li Tong ลีถอง(ลิทอง)
Li Xian ลิเซียม
Li Xin ลิหิม
Li Yan ลิเงียม(ลิเหยียม)
Li Yi ลิอี้
Li Yue ลิงัก
Li Zhuan ลิจวน
Li Zong ลิจ๋อง
Liang Gang เลียงกอง
Liang Ji เลี่ยงกี๋
Liang Kuan เลงควัน
Liang Qian เลี้ยงเขียน
Liang Xing เหลียงเหง
Liang Xu เหลียงซี
Liao Chun เลียวซุน
Liao Hua เลียวหัว
Liao Li เลียวลี่
Ling Bao เหลงเปา
Ling Cao เล่งโฉ
Ling Tong เล่งทอง
Liu An เล่าอั๋น
Liu Ba เล่าป๋า
Liu Bao เล่าเป๋า
Liu Bei เล่าปี่
Liu Biao เล่าเปียว
Liu Chan เล่าขำ
Liu Cheng เล่าเสง
Liu Dai เล่าต้าย
Liu Dan เล่าตัด
Liu Dao เล่าเอียว
Liu Du เล่าเตา
Liu Fan เล่าเฉีย
Liu Fang เล่าฮอง
Liu Fei ลิวฮู
Liu Feng เล่าฮอง
Liu Fu เล่าฮก
Liu Gui เล่ากุ๋ย
Liu He เล่าเหอ
Liu Hu เล่าเก๋ง
Liu Ju เล่ากี
Liu Jun เล่ายวน
Liu Li เล่าลี
Liu Lue เล่าเลียก
Liu Mao เล่าเหมา
Liu Mi เล่าปิด
Liu Min เล่าปิ้น
Liu Ning หลิวหนิง
Liu Pan เล่าผวน
Liu Pi เล่าเพ็ก
Liu Ping หลิวผิง
Liu Qi เล่ากี๋
Liu Rui เล่ายอย
Liu Shan เล่าเสี้ยน(อาเต๊า)
Liu Shao เล่าเซียว
Liu Shi หลิวซี
Liu Tao เล่าโต๋
Liu Wan เล่าอวน
Liu Xi เล่าฮี
Liu Xian พระเจ้าเหี้ยนเต้
Liu Xiang เล่าเหียน
Liu Xin เล่าเซียน
Liu Xu หลิวซิน
Liu Xue เล่าสุน
Liu Xun เล่าชุน
Liu Yan เล่าเอี๋ยน(เล่าเอียง)
Liu Yang เล่าเหยียน
Liu Yao เล่าอิ้ว
Liu Yong เล่าหยง
Liu Ye เล่าหัว
Liu Yu เล่าหงี
Liu Yue เล่าเอียน
Liu Yung เล่าหยัง
Liu Zan เล่าจ้าน
Liu Zang เล่าเบา
Liu Zhang เล่าเจี้ยง
Liu Zhong เล่าจ้อง
Liu Ziyang เล่าจูเจี๋ยง
Liu Zong เล่าจ๋อง
Lou Xuan โหลวเสียน
Lou Zibo โหลวจื่อโปว
Lu Ba ลิปา
Lu Boshe หลีแปะเฉีย
Lu Bu ลิโป้
Lu Chang ลิเสียง
Lu Dai ลิต้าย
Lu Fan ลิห้อม
Lu Gang ลู่คัง
Lu Gong ลีก๋ง
Lu Ji ลกเจ๊ก
Lu Jing ลู่จิ่ง
Lu Ju ลีกี
Lu Kai ลิคี
Lu Kang ลกข้อง
Lu Kuai ลู่ข่าย
Lu Kuang ลิกอง
Lu Kui หลู่คุย
Lu Meng ลิบอง
Lu Qian ลิยอย
Lu Su โลซก
Lu Weihuang ลิอุยหอง
Lu Xiang ลิเซียง
Lu Xu หลูซุน
Lu Xun ลกซุน
Lu Yin ลิหงี
Lu Zhao ล่อเจียว
Lu Zhi โลติด
Lu Zhu เล่าจี๋
Lun Zhi ลุนติด
Luo Tong ล่อถ่ง

M-Q

Ma Chao ม้าเฉียว
Ma Cheng ม้าเทีย
Ma Dai ม้าต้าย
Ma Han ม้าหั้น
Ma Jun ม้ากิ้น
Ma Liang ม้าเลี้ยง
Ma Miao ม้าเชียว
Ma Midi ม้าหยิด
Ma Qiu ม้าฉิว
Ma Su ม้าเจ็ก
Ma Sui ม้าซู่
Ma Teng ม้าเท้ง
Ma Tie ม้าเทียด
Ma Wan ม้าอ้วน
Ma Xiu ม้าฮิว
Ma Yan ม้าเอี๋ยน
Ma Yu ม้าฮู
Ma Yun ม้าอี้
Ma Yuanyi ม้าอ้วนยี่
Ma Zheng ม้าตง
Ma Zhong ม้าต๋ง
Ma Zun ม้าจุ้น
Man Chong หมันทอง
Mang Yachang เงียมเตียง
Mao Dun เป๊กตุ้น
Mao Jie มอกาย
Meng Da เบ้งตัด
Meng Gongwei เบงคงอุย
Meng Guang เบงกอง
Meng Huo เบ้งเฮ็ก
Meng Jia เบ้งเจียด
Meng Tan เบงทัน
Meng You เบ้งฮิว
Meng Zong เบ้งจ๋อง
Mi Dang ปีต๋อง
Mi Fang บิฮอง
Mi Heng ยี่เอ๋ง
Mi Zhu บิต๊ก
Miao Ze เบียวเต๊ก
Min Gong บินของ
Morong Lie บัวเหลียด
Mu Lu เจ้าบกลก
Mu Shun บอกสุ้น

Ning Sui เบงซุย
Niu Fu งิวฮู(หนิวปู่)
Niu Jin งิวขิ้ม

Ou Xing คูเสง

Pan Feng พัวหอง
Pan Ju พัวกี๋
Pan Jun พัวโยย
Pan Yin พัวอิ๋น
Pan Sui ล่อซุย
Pan Zhang พัวเจี้ยง
Pang De บังเต๊ก
Pang Degong บังเต๊กก๋ง
Pang Rou บังยิว
Pang Shu บังสี
Pang Tong บังทอง (ซื่อง้วน)
Pang Xi บังยี่
Pei Jing ปวยเก๋ง
Pei Xiu หุยสิว
Pei Xu เปยซี่
Pei Yuanshao หุยง่วนเสียว
Peng An แพอั๋น
Peng Bo แพ่เป๊ก
Peng He แพโท
Peng Ji อองกี่(ฮองกี๋)
Peng Yang แพเอี้ยว
Pu Jing เภาเจ๋ง
Puyang Xing ผู่หยังซิ่ง

Qian Hong ตันหอง
Qiao Mao เตียวโป้(เฉียวเหมา)
Qiao Rui เตียวเสง
Qiao Zhou เจียวจิ๋ว
Qin Lang จีนล่ง
Qin Liang จิ๋นเหลียง
Qin Mi จิ๋นปี(จินปิด,ฉินมี่)
Qin Ming จีนเบ้ง
Qin Qi จินกี๋
Qiu Ben คูปุน
Qiu Jian คูเกี๋ยน
Qu Yi จ๊กยี่
Quan Duan จวนต๋วน
Quan Ji จวนกี๋
Quan Shang จวนเสียง
Quan Wei จวนฮุย
Quan Yi จวนเต๊ก
Quan Zong จวนจ๋อง(ฉวนจง)
Quin Quington เคงต๋อง

(มีต่อ)

_________________
ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
avatar
O.H.Chaon
มังกรตงไห่

จำนวนข้อความ : 14
Join date : 08/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

ตั้งหัวข้อ  O.H.Chaon on Sat Feb 12, 2011 12:54 am

(ต่อ)

R-W

Ren Jun ยิมจุ๋น
Ren Kui งิมเอ๋ง

Sha Moke สะโมโข
Shan Tao ซานเถา
Shao Ti เส้าทิ
Shao Yuan เซียวหลวน
Shen Dan ซินต๋ำ
Shen Pei สิมโพย
Shen Yi ซินหงี
Shen Zong ซิมเอ๋ง
Sheng Bo เซงฮู
Shi Bao สือเปา
Shi Guangyuan โจ๊ะก๋งหงวน
Shi Huan สูหวน
Shi Ji สิวเจ๊ก
Shisun Rui ซุนซุย
Shi Shuo ชีซก
Shi Zuan สุเมา
Si Fan สูหวน
Sima Fang สุมาหอง
Sima Fu สุมาหู
Sima Hui สุมาเต็กโช
Sima Juan สุมาจุ้น
Sima Lang สุมาหลัง
Sima Shi สุมาสู
Sima Wang สุมาปอง
Sima Yan สุมาเอี๋ยน
Sima Yi สุมาอี้ (ชงต๊ะ)
Sima You สุมาฮิว
Sima Zhao สุมาเจียว
Sima Zhou สุมาเตี้ยม
Song Bai ซองเป๊ก
Song Guo ซองโก
Song Qian ซงเขียม
Song Xian ซงเหียน
Song Zhong ซงต๋ง
Su Fei โชหุย
Su Yong เชาหู
Su You โซฮิว
Sui Lei ซุยก๊ก
Sui Yi ซุยเสียง
Sun Ce ซุนเซ็ก
Sun Chen ซุนหลิม
Sun Deng ซุนเต๋ง
Sun En ซุนเอิน
Sun Gan ซุนก้าน
Sun Gao ซุนโก๋
Sun Gong ซุนหยง
Sun Guan ซุนก้วน
Sun Hao ซุนโฮ
Sun He ซุนโห
Sun Hu ซุนยี่
Sun Huan ซุนหวน
Sun Ji ซุนอี้
Sun Jian ซุนเกี๋ยน
Sun Jiao ซุนเกียว
Sun Jing ซุนแจ้ง
Sun Ju ซุนจี้
Sun Jun ซุนจุ๋น
Sun Kai ซุนเข
Sun Kan ซุนข่าย
Sun Kuang ซุนของ
Sun Lang ซุนลอง
Sun Li ซุนเล้
Sun Liang ซุนเหลียง
Sun Qian ซุนเขียน
Sun Qiao ซุนเหียม
Sun Quan ซุนกวน
Sun Ren ซุนหยิน(เมียเล่าปี่)
Sun Shao ซุนเสียว
Sun Wan ซุนเปียน
Sun Xi ซุนซิ่ว
Sun Xin ซุนหลิม
Sun Xiu ซุนฮิว
Sun Yi ซุนเซียง
Sun Yin ซุนฮี
Sun Zhong ซุนต๋อง
Sun Zu ซุนจู้

Taishi Ci ไทสูจู้
Taishi Heng ไทสูเอี๋ยง
Tan Fu เตียวลี
Tan Xiong กำหยง
Tang Bin ตงปิ่น
Tang Zhou ตองจิ๋ว
Tang Zi ต๋องจู
Tao Jun เถาจุ้น
Tao Qian โตเกี๋ยม
Teng Xun เถิงซิว
Teng Yin เตงอิ๋น
Tian Chou เตียนติ๋ว
Tian Du เตียวอี้
Tian Feng เตียนห้อง
Tian Kai เต๊งไก๋
Tian Xu เตนซก
Tian Zhang เถียนจัง
Tu An เขาอั๋น

Wan Chan อองเฉียง
Wan Yu บั้นเฮ็ก
Wan Zheng บั้นเจ้ง
Wang Bi อองปิด
Wang Can อองซัน
Wang Chang อองซอง
Wang Chun อองตุ้น
Wang Fang อ่องหอง
Wang Fu อองฮู
Wang Guan อองก๋วน
Wang Han อองเสีย
Wang Hou อองเฮา
Wang Hun อองหุย
Wang Ji อองกี๋
Wang Jian อองเกี๋ยน
Wang Jing อองเก๋ง
Wang Jun องโยย
Wang Kai อองก้าย
Wang Kang อองค้าง
Wang Kuang อองของ
Wang Lang อองลอง
Wang Lei อองลุย
Wang Li อองหลิบ
Wang Lian อองเลี้ยน
Wang Mai หวังม่าย
Wang Mou อี้อองเมา
Wang Ping อองเป๋ง
Wang Qi อองกิ๋น
Wang Qin หวังฉี
Wang Rong อ๋องหยง
Wang Shen อองซิม
Wang Shuang อองสง
Wang Su อองซก
Wang Tao อองโถ
Wang Wei อองอุ้ย
Wang Xiang หวังเสียง
Wang Xiu อองสิ้ว
Wang Yan อองต่ำ
Wang Ye อองเหงียบ
Wang Yi ฮองอิบ
Wang Yun อ้องอุ้น
Wang Ze อองเจ๊ก
Wang Zhao อังเจี๋ยว
Wang Zhen อองจิ๋น
Wang Zhi อองเซ็ก
Wang Zhong อองต๋ง
Wang Zifu จูฮก
Wei Guan อุยก๋วน
Wei Hong อุยหอง
Wei Huang อุยหลง
Wei Kai อุไค้
Wei Kang อุยของ
Wei Miao งุยเบียว
Wei Ping งุยเป๋ง
Wei Xu งุยซก
Wei Yan อุยเอี๋ยน
Wei Yin โอยเอี๋ยน
Wen Chou บุนทิว
Wen Hu บุนเฮา
Wen Ping บุนเพ่ง
Wen Qin บุนขิม
Wen Yang บุนเอ๋ง
Wu Anguo บู๋อันก๊ก
Wu Can งอซัน
Wu Dun งอตุ้น
Wu Fu เงาฮู
Wu Gang งอก๋ง
Wu Jing งอเก๋ง
Wu Ju อาวสิ้ว
Wu Kuang เง่าของ
Wu Lan งอหลัน
Wu Qiong เหงาเค่ง
Wu Shi โงห้วน
Wu Xi งอสิบ
Wu Yan ง่อเอี๋ยน
Wu Yang อู้เยี้ยน
Wu Yi งออี้
Wu Zhi อู๋จื้อ
Wu Zilan จูลัน
Wuhuan Chu โฮห้วน
Wutu Gu ลุดตัดกุด

X-Y
Xi Ni เคหลี
Xi Zheng ขับเจ้ง
Xia Jing เจียเส็ง
Xia Xun แฮซุน
Xia Yun เห้หุย
Xiahou Ba แฮหัวป๋า
Xiahou Cun แฮหัวจุ้น
Xiahou De แฮหัวเต๊ก
Xiahou Dun แฮฮัวตุ้น
Xiahou En แฮหัวอิ๋น
Xiahou He แฮหัวโฮ
Xiahou Hui แฮหัวฮุย
Xiahou Jia แฮหัวเจี๋ย
Xiahou Lan แฮหัวอัน
Xiahou Mao แฮหัวหลิม
Xiahou Shang แฮหัวซง
Xiahou Wei แฮหัวหุย
Xiahou Xian แฮหัวเสียน
Xiahou Xuan แฮเฮาเทียน
Xiahou Yuan แฮหัวเอี๋ยน
Xiang Chong เฮียงทง
Xiang Ju เซียงกี
Xie Xiong เจียหยง
Xin Chang ซินเป
Xin Ming ซินเบ้ง
Xin Pi ซินผี
Xin Ping ซินเป๋ง
Xing Cai เตียวซี
Xing Darong โต๊ะเอ็ง
Xing Zhen สิงเจิน
Xu Chu เคาทู
Xu Ci เคาจู
Xu Gong เค้าก๋อง
Xu Huang ซิหลง
Xu Jing เคาเจ้ง
Xu Liu ชีจิ๋วเป๋ง
Xu Rong ซีเอ๋ง
Xu Shao เขาเฉียว
Xu Shang ชีเสียง
Xu Sheng ชีเซ่ง
Xu Shu (San Fu) ชีซี(ตันฮก)
Xu Si เค้ากี๋
Xu Yan สวี่เยี่ยน
Xu Yi เคาหงี
Xu You เขาฮิว
Xu Yun เค้าอิ๋น
Xu Zhi เคาจี
Xu Zi ซิจิด
Xue Lan ซิหลัน
Xue Li ซีเหล
Xue Qiao สีเกี๋ยว
Xue Rong ซิหยิง
Xue Xu ชีฮู
Xue Yong ชีจ๋อง
Xue Ze ชีเจ๊ก
Xue Zong ซีหอง
Xun Cheng ซุนซิม
Xun Kai ซุนข่าย
Xun Shuang ซุนซอง
Xun Xu ซุนซี
Xun Yi สวินโถ
Xun You ซุนฮิว(แก้ไขให้แล้วจ้า/ราคุ)
Xun Yu ซุนฮก
Xun Zheng ซุนเจ้ง

Ya Dan แงตั๋น
Yan Baihu เงียมแปะฮอ
Yan Guang ยำก๋ง
Yan Jun เหยียมจุ้น
Yan Liang งันเหลียง
Yan Ming ฮันเบ้ง
Yan Pu เงียมเภา
Yan Xiang เอียมเซียง
Yan Yan เงียมหงัน
Yan Yu เงียมอี๋
Yan Yun เงียมอู
Yan Zheng ลำแจ้ง
Yan Zhi เงียมจื้อ
Yang Ang เอียวหง
Yang Biao เอียวปิว
Yang Bo เอียวเป๊ก
Yang Chou เอียวสิว
Yang Dajiang เอียวไต้เจียว
Yang Fang(Feng) เอียงหอง
Yang Feng เอียวฮอง
Yang Fu เอียวฮู
Yang Hong เอียวฮง
Yang Hu เอียวเก๋า
Yang Huai เอียวหวย
Yang Ji หยังจี้
Yang Jin หยังจิ้น
Yang Lin เอียวเหลง
Yang Ling เอียวเหลง
Yang Mi เอียวปิด
Yang Qi เอียวกี
Yang Qiu เอียวฉิว
Yang Qun หยังฉุน
Yang Ren เอียวเหียม
Yang Song เอียวสง
Yang Xin เอียวหัว
Yang Xiu เอียวสิ้ว
Yang Yi เอียวหงี
Yang Zong เอียวจ๋ง
Yang Zuo เอียวจอ
Yi Ji อีเจี้ย
Yin Damu อินต้ายบก
Yin Feng อีฟ่ง
Yin Kai อินไก๋
Yin Li อินเล้
Yin Mo อินเบด
Yin Ku สิมเอ๋ง
Yin Shang อินเชียง
Ying Shao เองเตียว
Yong Kai ยงคี
Yu Fan ยีหวน
Yu Ji อิเกียด
Yu Jin อิกิ๋ม
Yu Mi อิปิ
Yu Quan อีจ้วน
Yu She ยูสิด
Yu Song งีสง
Yuan Lin อ้วนหลิม
Yuan Shang อ้วนซง
Yuan Shao อ้วนเสี้ยว
Yuan Shu อ้วนสุด
Yuan Tan อ้วนถำ
Yuan Wei อ้วนหงุย
Yuan Xi อ้วนฮี
Yuan Xing เหยียนจิ้ง
Yuan Yi อ้วนอุ๋ย
Yuan Yin อ้วนอิ๋น
Yue Chen งักหลิม
Yue Ji อองกิด
Yue Jing งักจิ้น
Yue Jiu งักจิว


(มีต่อ)

_________________
ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
avatar
O.H.Chaon
มังกรตงไห่

จำนวนข้อความ : 14
Join date : 08/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

ตั้งหัวข้อ  O.H.Chaon on Sat Feb 12, 2011 12:55 am

Z

Zang Ba จงป้า
Ze Rong ฉกหยง
Zeng Xuan เจงสวน
Zhai Yuan เต๊กหงวน
Zhang Ba (Bao) เตียวโป้
Zhang Bao เตียวเปา
Zhang Bu เตียวเป๋า
Zhang Chao เตียวเจี๋ยว
Zhang Chun เตียวซุ่น
Zhang Da เตียวตัด
Zhang Dang เตียวต๋อง
Zhang Fei เตียวหุย
Zhang Han เตียวหัว
Zhang He เตียวคับ
Zhang Hi เตียวหิว
Zhang Hong เตียวเหียน
Zhang Hu เตียวฮอ
Zhang Hua เตียวหัว
Zhang Hui เตียวเฮา
Zhang Ji เตียวเจ
Zhang Jia เตียวกี๋
Zhang Jie เตียวเจ๊ก
Zhang Jian เตียวเคียม
Zhang Ju เตียวกี
Zhang Jue (Jiao) เตียวก๊ก
Zhang Jun เตียวกิ๋น
Zhang Jung จังจุ้น
Zhang Kai เตียวคี
Zhang Lian(Liang) เตียวเหลียง
Zhang Liao เตียวเลี้ยว
Zhang Lu เตียวล่อ
Zhang Mao เตียวป้อ
Zhang Mi จางมี่
Zhang Miao เตียวเมา
Zhang Ming โจเบ๊ง
Zhang Nan เตียวหลำ
Zhang Neng เจียวหลำ
Zhang Ni เตียวหงี
Zhang Pu เตียวเภา
Zhang Qi เตียวอิบ
Zhang Qiu เตียวกิ๋ว
Zhang Rang เตียวเหยียง
Zhang Ren เตียวหยิม
Zhang Shang จังซั่ง
Zhang Shao เตียวเสียว
Zhang Si เตียวฮี
Zhang Song เตียวสง
Zhang Su เตียวซก
Zhang Tao เตียวโถ
Zhang Te เตียวเต๊ก
Zhang Ti เตียวเค้า
Zhang Wan เตียวอุ๋น
Zhang Wei เตียวโอย
Zhang Wen เตียวอุ๋น
Zhang Wu เตียวบู
Zhang Xian เตียวเสียน
Zhang Xiang จังเซี่ยง
Zhang Xiu เตียวสิ้ว
Zhang Xun เตียวหุน
Zhang Yan เตียวเอี๋ยน
Zhang Yang เตียวเอี๋ยง
Zhang Yi เตียวเอ๊ก
Zhang Yin เตียวอิ๋ม
Zhang Ying เตียวเอ๋ง
Zhang Yue เตียวเอียด
Zhang Yun เตียวอุ๋น
Zhang Zhao เตียวเจียว
Zhang Zhu เตียวคี
Zhang Zi เตียวคี
Zhang Zun เตียวจุ๋น
Zhao Ang เตียวกั๋ง
Zhao Chen เตียวหงิม
Zhao Fan เตียวหอม
Zhao Guang เตียวกอง
Zhao Hong เตียวฮ่อง
Zhao Lei เตียวลุย
Zhao Meng เตียวเปง
Zhao Qi เตียวกี
Zhao Qu เตียวเหง
Zhao Rong เตียวหยง
Zhao Rui เตียวโยย
Zhao Tong เตียวหอง
Zhao Yan เอียวงัน
Zhao Yue เตียวเอี๊ย
Zhao Yun จูล่ง
Zhao Zhi เตียวติด
Zhao Zhong เตียวต๋ง
Zhao Zi เตียวจี๋
Zhao Zuo เตียวเต้
Zheng Bao เตงโป้
Zheng Du เจิ้งตู้
Zheng Lun เตงหลุน
Zheng Mao เตงโป้
Zheng Tai แตะถ้าย
Zheng Wen แต้บุ๋น
Zheng Xuan เต้เหี้ยน
Zhi Xi ชีสิบ
Zhong Hui จงโฮย
Zhong Jin จงจิ๋น
Zhong Jing จงจิ๋น
Zhong Shen จงสิน
Zhong Yao จงฮิว
Zhong Yu จงยี่
Zhou Bi เจียวปี
Zhou Cai จิวท่าย
Zhou Cang จิวฉอง
Zhou Fang จิวหอง
Zhou Feng จูฮง
Zhou Huan โจห้วน
Zhou Jing เจาเจ้ง
Zhou Ping จิวเผง
Zhou Shan จิวเสี้ยน
Zhou Tai จิวท่าย
Zhou Xin จิวซิ่น
Zhou Xun จิวซุน
Zhou Yin จิวอิ๋น
Zhou Ying นางจิวหยิง
Zhou Yu จิวยี่
Zhou Zhi โจวจื่อ
Zhu Bao จูโพ
Zhu En จูอิ๋น
Zhu Fang จูฮอง
Zhu Guang จูกวง(จูก๋ง)
Zhu Huan จูหวน
Zhu Jun จูฮี
Zhu Ling จูเหลง
Zhu Ran จูเหียน
Zhu Rong จกหยงฮูหยิน
Zhu Yi จูอี้
Zhu Zan จูจ้าน
Zhu Zhi จูตี
Zhuge Dan จูกัดเอี๋ยน
Zhuge Jin จูกัดกิ๋น
Zhuge Jing จูกัดเจ้ง
Zhuge Jun จูกัดจุ้น
Zhuge Ke จูกัดเก๊ก
Zhuge Liang จูกัดเหลียง(ขงเบ้ง)
Zhuge Qian จูกัดเขียน
Zhuge Shang จูกัดสง
Zhuge Xing จูกัดเจง
Zhuge Xu จูกัดสู
Zhuge Xuan จูกัดเสียน
Zhuge Zhan จูกัดเจี๋ยม
Zhuo Ying โตเอ๋ง
Zong Bao จงโป
Zong Yu จองอี้
Zu Bi เจาปิด
Zu Mao โจเมา
Zuo Ci โจจู๋
Zuo Ling จั่วหลิง
Zuo Xian โจหอม


หมดแล้วครับ :)

_________________
ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
avatar
O.H.Chaon
มังกรตงไห่

จำนวนข้อความ : 14
Join date : 08/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

ตั้งหัวข้อ  Eagle Lighting on Sat Feb 12, 2011 4:52 pm

Zhou Yuจงเจริญ

_________________
I'm Eagle!!!!
avatar
Eagle Lighting
มังกรชั้นฟ้า

จำนวนข้อความ : 58
Join date : 05/02/2011
Age : 22

ดูข้อมูลส่วนตัว http://washizaland.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

ตั้งหัวข้อ  Lazry on Sat Feb 12, 2011 6:35 pm

เฮอๆๆๆ เยอะแบบปึกๆ
avatar
Lazry
มังกรชั้นฟ้า

จำนวนข้อความ : 7
Join date : 07/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

ตั้งหัวข้อ  O.H.Chaon on Sat Feb 12, 2011 7:27 pm

ใครจำชื่อพวกนี้ได้หมด ผมยอมรับเลยล่ะ

_________________
ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น ลายเซ็น
avatar
O.H.Chaon
มังกรตงไห่

จำนวนข้อความ : 14
Join date : 08/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อตัวละครสามก๊ก ฉบับอังกฤษ-ไทย (เรียงตามตัวอักษร)

ตั้งหัวข้อ  Eagle Lighting on Sat Feb 12, 2011 9:33 pm

จำตัวหลักๆครบทุกตัวก็เก่งแหละ

_________________
I'm Eagle!!!!
avatar
Eagle Lighting
มังกรชั้นฟ้า

จำนวนข้อความ : 58
Join date : 05/02/2011
Age : 22

ดูข้อมูลส่วนตัว http://washizaland.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ